Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Kontakt : poolka.look@gmail.com

Sklep internetowy poolkalook.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

Właścicielem sklepu Poolka Look jest Studio BeBe z siedzibą w Pruszkowie, ul Janusza Korczaka 3, 05-800, posiadający NIP: 7712301693 , REGON: 366471641 ,

 PŁATNOŚĆ

Po dokonaniu zakupów, prosimy o wpłatę na rachunek bankowy:

Studio BeBe

Janusza Korczaka 3

05-800 Pruszków

numer konta: 50 1050 1924 1000 0092 3709 3498

Płatności zagraniczne :

KOD SWIFT to INGBPLPW
KOD IBAN to PL

Wpłaty należy dokonać w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia, jeżeli w tym czasie nie zostanie dokonana wpłata zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu Poolka Look.

 

ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA

Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia (dni robocze).

W przypadku zakupu kilku rzeczy czas realizacji całego zamówienia może zostać wydłużony do czasu realizacji produktu o najdłuższym terminie wysyłki.

Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem:

Kuriera DPD (1-2 dni robocze)

Koszty dostawy ponosi kupujący.

Podczas weekendów promocyjnych i wyprzedaży kolekcji termin realizacji zamówień może się wydłużyć .

Po złożeniu zamówienia zostaje wysyłany e-mail w którym należy potwierdzić zakup. Wszystkie zamówienia które nie zastaną potwierdzone przez klienta będą automatycznie anulowane i otrzymują status - ZAMÓWIENIE ODRZUCONE (takie zamówienia nie będą realizowane przez sklep). 

WYMIANY

Wymiana przed wysyłką powinna zawsze zostać zgłoszona na adres email poolka.look@gmail.com

Do przesyłki, koniecznie należy dołączyć PARAGON/FAKTURĘ ( lub kopię w przypadku gdy jest to wymiana  częściowa )

Towar należy odesłać na wcześniej ustalony z nami adres firmy oraz wpłacić na konto firmy 15 zł w celu pokrycia kosztów wysyłki zwrotnej.W tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia z dopiskiem WYMIANA.

Do każdej odsyłanej do nas wysyłki należy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem oraz numerem zamówienia.

WAŻNE - Jeżeli wymiana towaru odbywa się na prośbę klientka z powodu (np.  błędnie wybranego rozmiaru) , wtedy koszt ponownej wysyłki ponosi klient. W przypadku kiedy my popełniliśmy błąd przy wysyłce , wszelkie koszty wysyłki zostaną zwrócone klientowi.

Ze względu na liczne problemy z Pocztą Polską prosimy nie odsyłać paczek za pośrednictwem Poczty Polskiej ponieważ nie będą przez nas odbierane.

 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 Własność intelektualna

Wszystkie produkty dostępne na stronie poolkalook.pl są naszymi własnymi projektami.

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zwrot powinien zostać zgłoszona na adres email poolka.look@gmail.com

2. Klient ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki.

3. Towar zostanie przyjęty do zwrotu pod warunkiem gdy produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania ani nie będzie w jakikolwiek sposób uszkodzony.

4. W przypadku zwrotu towaru prosimy o przesłanie go w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu ( lub kopią przy częściowym zwrocie ) na wskazany wcześniej przez nas adres . Prosimy również aby do zwrotu  była dołączona informacja  z imieniem  i nazwiskiem  oraz numer  konta na który sklep dokona zwrotu pieniędzy .

5. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy zawsze ponosi klient.

6. Adres zwrotów i reklamacji jest inny niż adres siedziby firmy dlatego wcześniej prosimy o kontakt z nami.

7. Sklep internetowy dokona zwrotu należności nie później niż w ciągu 14 dni.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zwroty należności dla klienta  są dokonywane przez sklep tylko i wyłącznie za pośrednictwem tradycyjnego przelewu na konto klienta .

9. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy zwrócić produkt Sprzedawcy. Zwroty odesłane po terminie ( po 14 dniach ) nie będą przyjęte przez sklep. Termin 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru dotyczy zarówno zwrotów jak i wymiany towaru.

10.  Sklep nie odpowiada za nierejestrowane przesyłki.

11. UWAGA! Przesyłka nie może zostać odesłana za pobraniem ani paczkomatem. Przesyłkę należy opłacić przed odesłaniem towaru.


Ze względu na liczne problemy z Pocztą Polską prosimy nie odsyłać paczek za pośrednictwem Poczty Polskiej ponieważ nie będą przez nas odbierane.

Reklamacje

1. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności osoby doręczającej przesyłkę sporządzić zgłoszenie reklamacyjne.

 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny).

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

DEFINICJE:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.poolkalook.pl.

2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.poolkalook.pl

5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.

6. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1225).

9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

 11. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

13. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

14. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

15.  Sklep internetowy- Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:

poolkalook.pl

16. Sprzedawca- Studio BeBe z siedzibą w Pruszkowie, ul Janusza Korczaka 3, 05-800

17. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

 

#
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl