Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Kontakt : poolka.look@gmail.com

Sklep internetowy poolkalook.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

Właścicielem sklepu Poolka Look jest Studio BeBe z siedzibą w Pruszkowie, ul Janusza Korczaka 3, 05-800, posiadający NIP: 7712301693 , REGON: 366471641 ,

 PŁATNOŚĆ

Po dokonaniu zakupów, prosimy o wpłatę na rachunek bankowy:

Studio BeBe

Janusza Korczaka 3

05-800 Pruszków

numer konta: 50 1050 1924 1000 0092 3709 3498

Płatności zagraniczne :

KOD SWIFT to INGBPLPW
KOD IBAN to PL

Wpłaty należy dokonać w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia, jeżeli w tym czasie nie zostanie dokonana wpłata zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu Poolka Look.

 

ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA

Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia (dni robocze).

W przypadku zakupu kilku rzeczy czas realizacji całego zamówienia może zostać wydłużony do czasu realizacji produktu o najdłuższym terminie wysyłki.

Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem:

Kuriera DPD

Koszty dostawy ponosi kupujący.

Podczas weekendów promocyjnych i wyprzedaży kolekcji termin realizacji zamówień może się wydłużyć .

WYMIANY

Wymiana przed wysyłką powinna zawsze zostać zgłoszona na adres email poolka.look@gmail.com

Do przesyłki, koniecznie należy dołączyć PARAGON/FAKTURĘ ( lub kopię w przypadku gdy jest to wymiana  częściowa )

Towar należy odesłać na wcześniej ustalony z nami adres firmy oraz wpłacić na konto firmy 15 zł w celu pokrycia kosztów wysyłki zwrotnej.

WAŻNE - Jeżeli wymiana towaru odbywa się na prośbę klientka z powodu (np.  błędnie wybranego rozmiaru) , wtedy koszt ponownej wysyłki ponosi klient. W przypadku kiedy my popełniliśmy błąd przy wysyłce , wszelkie koszty wysyłki zostaną zwrócone klientowi.

Ze względu na liczne problemy z Pocztą Polską prosimy nie odsyłać paczek za pośrednictwem Poczty Polskiej ponieważ nie będą przez nas odbierane.

 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 Własność intelektualna

Wszystkie produkty dostępne na stronie poolkalook.pl są naszymi własnymi projektami.

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zwrot powinien zostać zgłoszona na adres email poolka.look@gmail.com

2. Klient ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki.

3. Towar zostanie przyjęty do zwrotu pod warunkiem gdy produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania ani nie będzie w jakikolwiek sposób uszkodzony.

4. W przypadku zwrotu towaru prosimy o przesłanie go w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu ( lub kopią przy częściowym zwrocie ) na wskazany wcześniej przez nas adres . Prosimy również aby do zwrotu  była dołączona informacja  z imieniem  i nazwiskiem  oraz numer  konta na który sklep dokona zwrotu pieniędzy .

5. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi klient.

6. Adres zwrotów i reklamacji jest inny niż adres siedziby firmy dlatego wcześniej prosimy o kontakt z nami.

7. Sklep internetowy dokona zwrotu należności nie później niż w ciągu 14 dni.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zwroty należności dla klienta  są dokonywane przez sklep tylko i wyłącznie za pośrednictwem tradycyjnego przelewu na konto klienta .

9. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Zwroty odesłane po terminie ( po 14 dniach ) nie będą przyjęte przez sklep.


10.  Sklep nie odpowiada za nierejestrowane przesyłki.

.
11. UWAGA! Przesyłka nie może zostać odesłana za pobraniem ani paczkomatem. Przesyłkę należy opłacić przed odesłaniem towaru.


Ze względu na liczne problemy z Pocztą Polską prosimy nie odsyłać paczek za pośrednictwem Poczty Polskiej ponieważ nie będą przez nas odbierane.

Reklamacje

1. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności osoby doręczającej przesyłkę sporządzić zgłoszenie reklamacyjne.

 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny).

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

DEFINICJE:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.poolkalook.pl.

2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.poolkalook.pl

5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.

6. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1225).

9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

 11. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

13. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

14. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

15.  Sklep internetowy- Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:

poolkalook.pl

16. Sprzedawca- Studio BeBe z siedzibą w Pruszkowie, ul Janusza Korczaka 3, 05-800

17. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl